Jak skutecznie zwalczać chwasty?

Chwasty – problem, z którym mierzy się każdy ogrodnik. Atakują nagle, rozrastając się w błyskawicznym tempie. Nawet regularne wyrywanie nie zawsze przynosi rezultaty. Mają bardzo mocne korzenie, rozłogi i rozsiewają się przez tysiące nasion. Wykorzystując słabsze rośliny, puszczają pędy po całym ogrodzie. Nie wymagają pielęgnacji, gdyż są samowystarczalne. Jak więc skutecznie zwalczyć chwasty?

Środki do zwalczania chwastów

Herbicydy to grupa jednych z najsilniej działających chemicznych pestycydów, służących do usuwania chwastów. W zależności od działania i zastosowania wyróżnia się:

– doglebowe, czyli najpopularniejszy rodzaj herbicydów. Ten rodzaj pestycydów działa na chwasty przez korzenie i nasiona;

– przesiewne, przedwschodowe i powschodne, czyli herbicydy dedykowane do poszczególnych etapów uprawy;

– układowe, działające na konkretne funkcje życiowe zachodzące wewnątrz konkretnego chwastu. Stosowane w formie oprysku, wchłaniają się do wewnątrz rośliny, prowadząc do zahamowania jej wzrostu i w końcu obumarcia;

– kontaktowe, stosowane do niszczenia określonych części roślin przez opryskiwanie części naziemnych chwastów – sprawdzają się również do przygotowania i odchwaszczenia ziemi pod przyszłą uprawę;

– totalne, znane jako nieselektywne. Stosowane w celu odchwaszczenia i przygotowania gleby pod przyszłą uprawę lub plantację. Bezwzględnie usuwają wszystkie rośliny rosnące na uprawie. Mają przedłużone działanie, dlatego skutecznie oczyszczają ziemię, umożliwiając swobodny wzrost nowym roślinom;

– selektywne, czyli oddziaływujące na określone grupy roślin. Dzięki wybiórczemu działaniu mogą być bezpiecznie stosowane na każdym etapie upraw.

plewienie zwalczanie chwastów

Pestycydy występują w postaci proszku, płynu, koncentratu i granulatu. Herbicydy uaktywniają swoje działanie niezależnie od panującej temperatury. Skutecznie zwalczają chwasty, zarówno będące w fazie kwitnienia, jak i w początkowym etapie kiełkowania. Rozpylone na liściach lub aplikowane do gleby hamują biosyntezę kwasów tłuszczowych roślin, prowadząc do zahamowania wzrostu rośliny. Zawarty w pestycydach mezotrion niszczy chlorofil, powodując blaknięcie i bielenie liści. Działanie środka u większości chwastów widoczne jest w zaledwie kilka godzin po aplikacji. Standardowy czas odchwaszczania trwa zazwyczaj do 3 tygodni. Pogodą sprzyjającą działaniu herbicydom jest wilgoć i niska temperatura, nawet poniżej 5°C. Najbardziej wymierne efekty przynosi połączenie działania herbicydów z mechanicznym usuwaniem chwastów.

Jak bezpiecznie zwalczać chwasty?

Przed sięgnięciem po herbicydy, należy pamiętać, że są to substancje silnie toksyczne i trujące. Stosowane w nich związki chemiczne doskonale sprawdzają się do oczyszczania miejsc przemysłowych, torów kolejowych i terenów rolniczych. Decyzja o zastosowaniu tego rodzaju pestycydów w ogrodnictwie powinna być uzasadniona. Przede wszystkim wskazana jest praktyka prawidłowej aplikacji herbicydów. Ich błyskawiczne i bezwzględne działanie może zakończyć się również uszkodzeniem sadzonek i doprowadzeniem do spustoszenia ogrodu. Należy przestrzegać zalecanych przed producenta dawek i nigdy ich nie przekraczać. Bardzo ważne są również wszelkie adnotacje i wskazówki dotyczące stosowania preparatu w zależności od pogody. Warto pamiętać również o zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności względem zdrowia człowieka, jak i zwierząt. Aplikację pestycydów, a w szczególności herbicydów należy przeprowadzić w ubraniu ochronnym, chroniąc skutecznie oczy i drogi oddechowe. Zaleca się ubranie kombinezonu, spełniającego normy ochronne zgodne z dyrektywą europejską 89/686/EEC. Ubiór powinien ponadto posiadać certyfikat EN13034. Kombinezon musi być wodoodporny, a ponadto nie ulec zniszczeniu w wyniku kontaktu ze żrącymi substancjami zawartymi w herbicydach. Przy wyborze odpowiedniego ubioru należy sugerować się adnotacją producenta dotyczącą toksyczności wybranego środka.