Projektowanie ogrodów – planowanie czy naturalny wygląd?

Ogrodnictwo jest domeną kultury – rozwijające się cywilizacje już od starożytnych czasów dbały nie tylko o zbrojenia czy naukę, ale także o piękno w swoich miastach. Piękno porządku… Wśród siedmiu cudów świata starożytnego wymienia się między innymi legendarne ogrody Semiramidy, zbudowane w Babilonie przez króla Nabuchodonozora II dla jego żony, Amytis, która tęskniła za ojczystą Medią, pełną zieleni. Już w VII wieku przed naszą erą budowniczowie potrafili rozplanować ogrody na wielopiętrowych tarasach i dostarczyć do nich wodę z Eufratu dzięki systemowi drenów i kanałów. W późniejszych epokach raczej starano się okiełznać naturę – w myśl nowożytnego racjonalizmu, który nadawał człowiekowi prymat nad naturą. Stąd popularne stały się tak zwane ogrody francuskie, gdzie nic, nawet najmniejsze źdźbło trawy, nie było pozostawione przypadkowi. Regularne aleje, równe rzędy...